Hopp til hovedinnhold

Teknologi- og industrifag

Tre elevar frå teknologi- og industrifag som koblar på ein vegg. Bilete viser ryggen på to jenter og andletet til ein gut. I bakgrunnen ser du resten av arbeidsrommet.

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. Her kan du mellom anna lære meir om maskinar, produksjonsprosessar, automatisering og programmering av robotar. Etter 2 år i skule kan du søkje om læreplass for å ta fagbrev. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje teknologi- og industrifag?

I Årdal har me dyktige og engasjerte lærarar. Skulen har eit breitt og godt samarbeid med bedrifter innan fagområdet. Vi har samarbeidsavtalar med lokalt og regionalt næringsliv, og nyttar bedriftsbesøk og yrkespraksis som ein viktig del av opplæringa.

Skulen legg vekt på elevane sin trivsel og medverknad i skulekvardagen. Ein stor del av undervisninga er praktisk retta. Vi nytter moderne, teknisk utstyr i undervisninga og har gode verkstader på skulen. 

Entreprenørskap og arbeid med ungdomsbedrifter er eit satsingsområde hjå oss. 

Vg1 teknologi- og industrifag gir mange moglegheiter vidare. I Årdal kan du velje mellom vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag og vg2 industriteknologi. 

Kjemiprosess- og laboratoriefag.

Årdal vgs er den einaste skulen i tidlegare Sogn og fjordane som tilbyr kjemiprosess- og laboratoriefag. Alle elevane våre har fått læreplassar hjå spanande bedrifter som blant andre, Equinor, Norsun og Elkem.

Dette er ei linje som eignar seg like godt for jenter som gutar, så lenge ein er glad i både teori og praktisk arbeid. Undervisninga er oppdelt i teoretiske og praktiske økter i eigen prosesshall. Noko av undervisninga går føre seg i øvingsfabrikken til Årdal Teknologipark. Opplæringa går i hovudsak ut på vedlikehald og styring av prosessanlegg, med praktiske øvingar. Det er fire veker praksis på vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag.

Industriteknologi

Om du går vidare frå teknologi- og industrifag til industriteknologi vil du lære meir om produksjonsutstyr og produksjonsprosessar, sveising, automatisk styring av maskiner og produksjonsutstyr, materialbearbeiding, samt feilsøking og reparasjon av teknisk utstyr og maskiner.

Nesten alle elevane våre får lærekontrakt og me samarbeidar tett med lokalt næringsliv. Det er fire veker praksis på vg2 industriteknologi. 

vilbli.no kan du lese meir om teknologi- og industrifag og vegen vidare. Der kan du også lese intervju med Martin Atle som har gått industriteknologi og no jobar som lærling.