Illustrasjonsfoto av ein person som sit og jobbar med ein svart pc. Vi ser berre hendene til personen, og biletet er teke ovanfrå. Rundt pc-en ligg det briller, blyant, penn og diverse bøker.

Første inntak til vidaregåande var klart 4. juli

Sjekk om du har fått tilbod om skuleplass på Vigo.no.

Som ny elev treng du berbar pc frå første skuledag. Les meir her om kva du treng og kva du kan få av oss.

Utsikt over Sogndal sentrum, Sogndalsfjorden og Stedjeåsen ein haustdal med sol.

Høyring – Regional handelsføresegn

No kan du seia meininga di om handelsetablering i fylket! Utkast til regional handelsføresegn er ute på offentleg høyring fram til 31. juli.

Passasjer som tek bilde ut ruta på bussen

Samlar kollektivturisme på Vestlandet på éi side

No kan turistar og besøkande i alle dei fire vestlandsfylka reise som vestlendingar flest. Denne veka vart ei felles nettside lansert, der turistar kan kjøpe ferdigpakka turar med offentleg transport.

Fjordstien i Sogndal med sjøhus og benker i sol, saman med faksimile frå BT frå same stad 30 år før.

Kulturfylke frå forfall til framsteg?

16. juli 1988 felte Bergens Tidende ein knusande dom over bygningsmiljøet i Sogn og Fjordane. Det gav støyt til eit langvarig arbeid for meir attraktive tettstader.

17. juli 2019 |  Les meir ›
Illustrasjonsfoto av frivillig arbeid

Støttar arbeid med frivilligpolitikk i kommunane

Frivillig sektor er stor i Noreg. Likevel har få kommunar vedtatt ein eigen politikk for frivilligheita. Vi ønskjer å hjelpe kommunane i arbeidet med å utvikle heilskapleg frivilligpolitikk.

12. juli 2019 |  Les meir ›
Ungdom som betalar for seg på buss

To nye bussavgangar til hausten

Frå skulestart set fylkeskommunen opp nye bussavgangar frå Dale og Sandane etter skuletid.

10. juli 2019 |  Les meir ›