Årdal vidaregåande skule
4

Vidare i NM for Ntep UB

04. mai 2020

Bak frå venstre: Stian Bakken, Gaute Fossen, Jørgen Asperheim, Håkon Wigum, Morten Fredheim, Bendik Bøyum. Nest bakerste rad: Andreas Skarsbø, Elias Flæthe, Kaper Mateja, Joakim Fagerli. Jentene: Elise Eriksen, Malene Nondal, Camilla Hugøy. Fremst: Odd Harald Larsen. 

Illustrasjonsfoto

Informasjon frå helsesjukepleiar

23. april 2020

Skulehelsetenesta opnar att for vanleg drift, men med tilrettelegging i høve til smittevern.

Årdal vgs_RGB

Vestland Fylkeskommune opprettar lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse.

26. mars 2020
Vestland Fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.
 
Nr: 51 20 71 21
Åpningstider: Man-fre kl. 12.00 - 18.00
 
Oppstart: Torsdag 26.03.20
Illustrasjonsfoto

Skriv til elevane

24. mars 2020

Skriv om føring av fråvær til elevane.

Ntep UB ved Årdal vidaregåande skule (Bak frå venstre): Stian Hauge Bakken, Gaute Refsdahl Fossen, Jørgen Asperheim, Håkon Wigum, Morten Beheim Fredheim, Bendik Strømmen Bøyum, Andreas Kvale Skarsbø, Elias Fjellestad Flæthe, Kacper Stanislaw Mateja, Joakim Gjertsen Fagerli, Elise Nesse Eriksen, Malene Øy Nondal, Camilla Hugøy, Odd Harald Semstrøm Larsen

Gratulerer til Ntep UB med prisar på fylkesmeisterskapen for ungdoms- og studentbedrifter

23. mars 2020

SAMARBEID MELLOM ÅRDAL VGS OG SOGNDAL VGS

I klassen "Bærekraft" delte Ntep UB 1. plass med systerbedrifta Sogna Tech UB frå Sogndal.

Ntep UB fekk òg 2. plass i klassen "Beste ungdomsbedrift", der Sogna Tech UB òg var delaktig.

“Kvar enkelt elev i elevbedrifta har jobba godt og målbevisst fram mot fylkesmessa, og eg er svært fornøgd med resultata. 1. plass i bærekraftprisen og 2. plass i beste ungdomsbedrift er ein siger i mine auger,” seier dagleg leiar i Ntep UB, Odd Harald Semstrøm Larsen.

Årdal vgs_RGB

Melding frå miljøkoordinator og helsesjukepleiar:

18. mars 2020

Her kjem ei melding frå miljøkoordinator og helsesjukepleiar ved Årdal vgs:

Årdal vgs_RGB

Informasjon angåande stenging av Årdal vidaregåande skule

12. mars 2020

Her finn du litt informasjon om kva som skjer for elevane ved Årdal vidaregåande skule desse to vekene som skulen er stengt

Kraftak mot kreft

Kraftak mot kreft - Årets bøsseaksjon avlyst

11. mars 2020

Årets bøsseaksjon for kraftak mot kreft er avlyst. Årdalsrussen ønsker likevel å støtte den viktige saka! Klikk deg inn her for å finne ut korleis du kan bli med å støtte.

Vestland

Velkommen til frukostmøte!

10. januar 2020

Vestland fylkeskommune inviterer til frukostmøte!

Korleis kan vi saman utdanne fleire fagarbeidarar?

Meld deg på frukostmøte og ta gjerne med folk frå eigen organisasjon! Få meir informasjon om opplæring i bedrift og korleis vi saman kan skape gode samarbeidsarenaer.